ARCHÍV

Návštevy
Celkom1793232
Mesiac3088
Dnes32
Online4
APRÍL 2015
PLÁNOVANIE
PUZZLE
Zásobník puzzle - Puzzle k témamRočné obdobia18.4.2015
PLÁNY
Plány - Plány 2014/2015Kúzelný svet rozprávok
Posolstvo veľkej noci
Pri domčeku na dvorčeku
Veľká noc
Na polici v knižnici
Čo sa z čoho vyrába
Bol raz jeden les
Zvieratá v zime
Naši ochrancovia
5.4.2015
5.4.2015
9.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
20.4.2015
PODKLADY K TÉMAM
Časové vzťahy - Ranný odkaz

Jar - Príchod jari
Kalendár
Počasie v týždni
Prichodí jar pomaličky
1.4.2015
2.4.2015
4.4.2014
Časové vzťahy - Ranný odkaz

Jar - Príchod jari
Kalendár
Počasie v týždni
Prichodí jar pomaličky
1.4.2015
2.4.2015
4.4.2014
Zvieratá - Lesné zvieratá
Zvieratá - Vtáky2
Voľne žijúce živočíchy
Vtáky v zime
2.4.2015
2.4.2015
Zvieratá - Zvieratká na lúke...Poznávame hmyz22.4.2015
Jar - Jarné zvyky
Jar - Príchod jari - podklady
Šibačka
Lúčne kvety a hmyz
Záhradné kvety
5.4.2015
11.4.2015
15.4.2015
Deti a ich domov - Moja rodina...Deň matiek7.4.2015
PovolaniaČím budeš ty?8.4.2015
Zvieratá - Domáce zvieratáVeselí priatelia na dvore20.4.2015
PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ
Príroda a jej tajomstváHuby14.4.2015
KNIŽNICA
Kontinuálne vzdelávanie Čím sa živia zvieratá2.4.2015
Poézia pre deti - Motivačné
básne
Poézia pre deti - Básne JAR
Povolania

Podbeľ
8.4.2015

11.4.2015
PrípravyStarostlivosť o zdravie
Ľudské telo
Zima
10.4.2015
BESIEDKY
Besiedky pre rodičov - Zásobník básní ku Dňu matiek......rubrika bude v priebehu apríla priebežne dopĺňanáPre mamičku10.4.2015
11.4.2015
12.4.2015
17.4.2015
28.4.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
Počítame na IT
Veľkonočný košík
1.4.2015
Množstvo a poradieJarné počítanie...
Usporiadať podľa množstva
4.4.2015
4.4.2015
PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Maľované čítanie - Maľované čítanie a písanieŽabiatko11.4.2015
RozprávkyČudná torta16.4.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Práca s informáciami - Základy práce ...Povolania s včielkou12.04.2015
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
ŠVP - novýVzdelávacie oblasti spracované do Wordu17.4.2015
20.4.2015
23.04.2015
FOTOALBUM
HRY S OBRÁZKAMI
227 Pomenuj a poskladajDomáce zvieratá
Profesie
6.4.2015
11.4.2015
VÝTVARNÉ AKTIVITY
163 Inšpirácie - Gabriela Š.
264 Marec 2015
165 Inšpirácie Stanka K.
Gabriela 1-9
Marcové aktivity
2015 Zima
2.4.2015
4.4.2015
6.4.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
PexesoKraslice
Kvety
3.4.2015
7.4.2015
PIESNE A BÁSNE
MamičkámMama varí obed
Kvietky
7.4.2015
17.4.2015
JAZYK KOMUNIKÁCIA
240 Súvislé vyjadrovanieJar
Dopravné situácie
V autobuse
Na hospodárskom dvore
Kocúr Muro a vtáča
O čom sníva chlapec
Maškrtná myšička
Nákup
3.4.2015
6.4.2015
6.4.2015
2.4.2015
20.4.2015
21.4.2015
21.4.2015
21.4.2015
Odpíš ako viešPovolania 1-10
Slabikovanie, hláskovanie a odpisovanie
Kvety
8.4.2015
9.4.2015

13.4.2015
138 "Čítame" rozprávky a básneNajkrajší darček
Kraslice
Kytička pre mamičku
Smutné deti
Jar je tu
6.4.2015
6.4.2015
11.4.2015
12.4.2015
13.4.2015
MATEMATIKA
Porovnávanie počtuJarné počítanie a porovnávanie4.4.2015
211 SčítaniePočítame mláďatá9.4.2015
230 Body, čiaryVčielka a kvet16.4.2015
244 Matematická rozprávkaMiškov modrý kocúrik19.4.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
ModelovanieZvieratká z plastelíny5.4.2015
216 PapierBaranček
Kvety
6.4.2015
12.4.2015

 

KOMIKS

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Metodiky k novému ŠVP

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

 ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A SVET PRÁCE

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

UMENIE A KULTÚRA

ZDRAVIE A POHYB

 

18.5.2015

ROZHODNUTIE MINISTRA

12.5.2015

Pilotné zavádzanie iŠVP v budúcom školskom roku.

Pre všetky tie materské školy, ktoré sú odhodlané zaviesť od septembra 2015 do svojej činnosti nový ŠVP :

V priebehu pár dní minister školstva vydá pokyn, ako postupovať pri zaevidovaní sa do databázy škôl, ktoré budú nový program zavádzať. Určite to bude cez Štátny pedagogický ústav.

ŠPÚ so svojou odbornou skupinou pre predprimárne vzdelávanie poskytne materským školám maximálnu podporu. Budete mať k dispozícii manuál k tvorbe kurikula na školskej úrovni, rozpracovanie výkonových štandardov na vývinové úrovne a ďalšie metodické materiály.

Do tvorby týchto materiálov budete môcť aktívne prispievať.

Vaše školské vzdelávacie programy nebudete musieť mať hotové hneď k septembru. Na ich tvorbu budete mať dosť času v priebehu pilotného roku, aby sa dali konzultovať a aby nakoniec vyhovovali Vašim potrebám.

Určite a celkom jednoznačne materské školy (ani tie pilotné, no ani ďalšie), NEBUDÚ tvoriť učebné osnovy. Platí to, k čomu smerovala aj novela zákona, že funkciu UO plnia štandardy. Akýkoľvek tlak na to, aby ste tvorili OU je neoprávnený a zavádzajúci.

Štátna školská inšpekcia bude taktiež týmto materským školám nápomocná.

Nebude vykonávať kontrolu, ale pomoc v spolupráci s ŠPÚ a MPC.

Som veľmi rád, že všetky zúčastnené strany našli vyvinuli spoločnú snahu, aby sa pilotné zavádzanie stalo úspešné a pre všetky materské školy prospešné. Tie materské školy, ktoré sa do pilotného zavádzania zapoja, získajú dobrý náskok, odbornú podporu a možnosť hovoriť do toho, ako s novým ŠVP pracovať na školskej úrovni.

Tým, ktoré sa do toho zapoja, vopred ďakujem a teším sa na spoluprácu.

Paedr. B. Pupala

ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

23.04.2015

 

      Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný – rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler. Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.
V diskusii sa zhodli, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám a učiteľky, ak ho majú úspešne aplikovať do praxe, potrebujú sériu školení. „Schválený model ŠVP je kvalitatívny pokrok a je výrazne lepší ako model používaný v súčasnosti. My však chceme o tomto presvedčiť aj našich učiteľov a bola by som nerada, keby sa pod tlakom času a stresu minul účinkom,“ vysvetlila V. Kalmárová.
V školskom roku 2015/2016 teda bude nový ŠVP pre materské školy fungovať v pilotnom režime na vybraných školách. Tie, ktoré budú mať záujem ísť „po novom“ sa budú môcť aj samé prihlásiť. Následne sa ukáže, ako sú v jeho implementovaní úspešné a kde sú ešte prípadné nedostatky. „Považujem to za správny krok. ŠVP sa bude dariť len vtedy, ak sa s ním vnútorne stotožnia všetky učiteľky a to je možné len, ak mu budú plne rozumieť,“ povedal šéf rezortu Draxler. Nový ŠVP podľa jeho slov zachováva princíp získavania vedomostí prostredníctvom hry, aj voľného členenia času do blokových aktivít podľa uváženia učiteliek. Dodal, že vychádza aj v ústrety požiadavke ŠPÚ, aby sa pripravil komplexný systém vyhodnocovania dopadov nového ŠVP.
Nový ŠVP posilňuje niektoré oblasti aktivít v škôlke, napríklad rozvíjanie logického myslenia či textovej gramotnosti na základe kontaktu s čítaným textom. „Takýmto spôsobom budeme dieťa viesť k štruktúrovanejšiemu mysleniu,“ uviedol Draxler.
Zdroj:https://www.minedu.sk

 

Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

20. 4. 2015

Bratislava 20. apríl 2015 Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do praxe.

Jednou z hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu je aj bezplatná metodická podpora škôl. A preto v snahe pomôcť učiteľom pri zavádzaní nových štátnych vzdelávacích programov do praxe ŠPÚ pripravuje manuály k tvorbe školských vzdelávacích programov. Manuály budú pre učiteľov a riaditeľov škôl bezplatne dostupné od júna 2015 na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Cieľom manuálov je uľahčiť učiteľom a riaditeľom škôl prácu s novými štátnymi vzdelávacími programami, ukázať im čo najjednoduchšiu cestu ako efektívne tvoriť školské vzdelávacie programy a poradiť im, ako zvládnuť jednotlivé zmeny, ktoré dokumenty prinášajú.

V súčasnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Štátny vzdelávací program pre materské školy, Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací program pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a Štátny vzdelávací program pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.

Zdroj:http://www.statpedu.sk/


 

ŠVP

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

HRÁME SA NA IT

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

KVANTIFIKÁTORY

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

MAREC 2015

Bol schválený nový „ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM“,

preto som vytvorila novú rubriku

Rubrika „Vzdelávacie štandardy“ bola presunutá do rubriky:

„ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM“ : ARCHÍV – VZDELÁVACIE ŠTANDARDY

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM  
Štátny vzdelávací program - nový14.3.2015
MetodikyČlovek a príroda
Človek a svet práce
Hudobná výchova v predprimárnej edukácii
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Umenie a kultúra
Hudobná výchova v predprimárnej edukácii
Zdravie a pohyb
14.3.2015
PLÁNOVANIE
PLÁNY
Plány 2014/15Moja naj...kniha
Pozývam Vás do rozprávky
Jar je tu
17.3.2015
18.3.2015
23.3.2015
PODKLADY K TÉMAM
Časové vzťahy - Deň a noc
Časové vzťahy - Ročné obdobia
Časové vzťahy - Mesiace v roku
Janko a Janka dopoludnia
Priraď správny symbol
Mesiace roku IT
1.3.2015

23.3.2015
Zvieratá - Domáce zvieratáDoplň správne zvieratko21.3.2015
PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Riadené čítanie - KomiksAko sa líška učila lietať
Líška a žeriav
Medveď a líška
Veľká noc u Zajkovcov
Líška a vrana
O čokoládovom zajačikovi
Somárik a vajíčko
14.3.2015
14.3.2015
14.3.2015
16.3.2015
16.3.2015
18.3.2015
19.3.2015
ROZPRÁVKY
Rozprávky a básne 3Zatúlané húsa
O margarétke
4.3.2015
29.3.2015
KNIŽNICA
Poézia pre deti - Autorská poézia
Poézia pre deti - Básne jari - Veľkonočné básne
Helenka...Veľkonočné
Veľká noc
25.3.2015
28.3.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
Matematické aktivity
Matematické rozprávky v PPNa dvore u babičky1.3.2015
Orientácia v rovineUsporiadať obrázky v rovine - IT5.3.2015
TANGRAM
Macko8.3.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Práca s informáciami
Hráme sa na ITKnižnica
Kraslice
3.3.2015
30.3.2015
FOTOALBUM
MATEMATIKA
230 Body a čiaryCesta Červenej čiapočky, Cesta do domčeka - Tri prasiatka
Pampúšik
Veľkonočné labyrinty
Veľkonočné cesty
1.3.2015

16.3.2015
23.3.2015
28.3.2015
244 Matematická rozprávkaNa dvore u babičky
Macko a jeho priatelia
1.3.2015
8.3.2015
190 Rovinné útvarySkladanie z geometrických tvarov
Geometrické tvary
Časti roviny
Vyfarbi geometrické tvary
Vyhľadaj a priraď tvar
Zhodné rovinné útvary
1.3.2015
3.3.2015
4.3.2015
4.3.2015
4.3.2015
5.3.2015
189 Porovnávanie počtuTvorenie dvojíc 9-18
Narodeninová oslava
V autoškole
Zajačiky a korbáčiky
Sliepočka a kuriatka
2.3.2015
10.3.2015
14.3.2015
27.3.2015
27.3.2015
198 VariácieMedvedíky
Usporiadať obrázky podľa predlohy
Veľkonočné košíky
5.3.2015
5.3.2015

29.3.2015
242 Tangramová rozprávkaČervená čiapočka - veršovaná11.3.2015
234 Pospájať podľa čísla a vyfarbiťTulipán, motýľ, auto16.3.2015
188 Číselné predstavyMesiace v roku
Veľkonočné vajíčka
23.3.2015
25.3.2015
JAZYK, KOMUNIKÁCIA
138 "Čítame" rozprávky a básneKto kde býva
Zatúlaná princezná
Snežienky
Ako prišla jar
Červená čiapočka
Budem ti pomáhať
6.3.2015
6.3.2015
10.3.2015
11.3.2015
12.3.2015
12.3.2015
240 Súvislé vyjadrovanieMackove dobrodružstvá
Veľkonočné zvyky
8.3.2015
28.3.2015
Odpíš ako viešObaly kníh 1-1319.3.2015
AbecedaOkaté písmenká
Záložky
20.3.2015
20.3.2015
/OMAĽOVANKY
Pampúšik
Janko Hraško
Tri prasiatka
Zvieratá
Usporiadaj podľa deja


Domáce zvieratá
1.3.2015
1.3.2015
1.3.2015
22.3.2015
234 Vyfarbi podľa číslaKohútik, sýkorka...1.3.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
203 Spoločenské hryKnižnica
Šteniatka
Veľkonočný zajačik
3.3.2015
21.3.2015
29.3.2015
HRY S OBRÁZKAMI
246 City a pocity
82 Zvieratá
Dobré vlastnosti
Stopy zvierat
Doplň zvieratko
5.3.2015
16.3.2015
21.3.2015
PIESNE A BÁSNE
Motivačné básne - JarVeľká noc28.3.2015
OMAĽOVANKY
O- JarVeľkonočný košík s vajíčkami31.3.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
PapierZáložky
Krabice so zvieratkami
Kohúti a sliepočka z kartónu
Košík na vajíčka
Veľkonočný pozdrav
20.3.2015
20.3.2015
23.3.2015
29.3.2015
31.3.2015
Darčeky mamičkámPozdrav pre maminu
Filcová krabička
20.3.2015
20.3.2015

 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.