ARCHÍV

Návštevy
Celkom1793248
Mesiac3103
Dnes47
Online3
Jazykoveda

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Na návšteve…Jarka S.

Komunikačná téma : Na návšteve u Kapustových a Mrkvičkových

Rozvíjaná komunikačná zručnosť:
všeobecná – počúvanie
špecifická – rozvíjať schopnosť sluchovej analýzy
Veková kategória detí : predškolský vek: 5-6 rokov
Cieľ komunikatívny : Rozlíšiť v slovách hlásky K a M a určiť ich umiestnenie v slove.
Pomôcky : Obrázkový materiál, magnetická tabuľa, farebné kriedy, pracovné listy, ceruzky.

EVOKÁCIA

Motivačný rozhovor:
V záhrade, v tom krásnom sade tam je veľa zvláštnych vecí,
od jari do jesene chodíme tam radi všetci.
Sú tam kríčky, sú tam stromy, známe no i neznáme,
Tak sa o nich teraz na hádanky zahráme:
K -Sedí panna v okne, hlavička jej mokne. Príde pán kapitán, hlavičku ji zotne. Čo je to? (Kapusta)
M -Sedí pani v riadku v červenom kabátku. Vlasy sú jej na slnci a ona je v chládku. Čo je to? (Mrkva)
Čo myslíte, môže byť kapusta alebo mrkva iba zelenina? Ja poznám jedného deduška a ten sa volá Mirko Mrkvička a má kamaráta, tiež deduška a ten je zase Karol Kapusta. Čo keby sme sa na nich zahrali?

NAPLNENIE KOMUNIKAČNÉHO CIEĽA
(konkrétna edukačné aktivita)

Ako sa Mrkvičkovci a Kapustovci našli...
Rozdelíme sa na dve skupiny- rodiny. Jedná bude rodina Kapustových a jedná rodina Mrkvičkových. Aby sme sa neškriepili, každý z vás dostane kartičku a na nej obrázok (dym, koza, kôň, hruška, kuriatko, metla, klobása, košík, malina, melón, mydlo,med).
– Aké písmeno je na začiatku slova mrkva?
Áno, písmeno M. Každý sa pozrie na svoju kartičku, ticho a pomaly si povie, čo má na obrázku. Ak počuje v slove hlásku M, sadne si k stolu, na ktorom je obrázok mrkvičky.
– Na akú hlásku sa začína slovo kapusta?
Tak, tí, čo ste ostali sedieť na koberci si tiež povedzte slovo, ktoré k nemu patrí a dobre počúvajte, či v ňom bude hláska K. Ak áno, nech sa páči prejdite k stolu, na ktorom je obrázok kapusty.
Po rozdelení si deti sadnú k svojím stolom a spoločne si prekontrolujeme, či sa správne rozdelili. Postupne sa každý postaví, ukáže deťom obrázok, nahlas „prečíta“, čo je na ňom a povie, či v slove počuje, alebo nie, hlásku M alebo K. Ostatné deti počúvajú a rozhodujú o správnosti jeho tvrdenia.
Zadania:
– Čo máš na obrázku?
– Je v tom slove hláska K? Kde ju počuješ? Na začiatku, alebo na konci slova?
– Je v tvojom slove hláska M? Kde ju počuješ? Na začiatku, alebo na konci slova?
– Deti, odpovedal Janko (Marienka…) správne?
– Má Tomáš pravdu?
– Na aké rodiny sme sa rozdelili?
– Kto patrí do rodiny Kapustových? (vymenujú menovite)
– Kto patrí do rodiny Mrkvičkových?
– Postaví sa Marienka Kapustvá
– Ruku zodvihne Tomáš Mrkvička
– Všetci Mrkvičkovci zadupajú
– Kapustovci zatlieskajú
– Teraz sa opäť postaví Marienka Mrkvičková (Marienka je Kapustová)

Ako si úlohy podelili...
Našli ste každý svoju rodinu. Gratulujem..
– Pamätáte sa ešte ako sa volal dedko Mrkvička? (Mirko Mrkvička)
– Ako sa volal dedko u Kapustovcov? (Karolko Kapusta)
Obidvaja dedkovia mali doma svoje babky, svoje vnúčky a zvieratká. Ale pozor, u Kapustovcov sa všetko muselo začínať na hlásku K a u Mrkvičkovcov na akú? Áno, na hlásku M. Ak ich napíšeme, vyzerajú takto (napíšem veľké M a K na tabuľu a pripnem k nim kapustu a mrkvu).
Takže u Kapustovcov sa babka volala Kvetka,vnúčka bola Katka a mali zvieratká: kravku, kozu a krtka. (pripnem k písmenám na tabuľu obrázky zvierat).
– Mohliby mať Kapustovci doma psa? Prečo nie?
– Keďže, Mrkvičkovci chcú len zvieratká, ktoré sa začínajú na hlásku M, mohli by mať koňa? – A čo moriaka? Chceli by ho?
U Mrkvičkovcov mali babku Mariku, vnučku Moniku a mačku, myšku a mravca. Ja vám teraz rozdám ich obrázky. Každý sa na ne pozrie, ale ostatným ich neukazuje a dobre bude počúvať, čo má kedy robiť.
Zadania:
– Karolko Kapusta sa poškrabal po nose
– Mirko Mrkvička sa postavil a šiel sa pozrieť k oknu.
– Marika – babka Mrkvičková sa opýtala : „Mrholí?“
– Mirko Mrkvička si sadol a povedal: „Nie.“
– Mačka a mravček od radosti zatlieskali.
– Myška skríkla: „Hurá, bude túra!“
– Kvetka, babka Kapustová sa zľakla a skryla sa pod stôl.
– Katka ju pohladila a povedala: „Neboj sa, nechvej sa.“
– Kravka zamúčala
– Koza zaméčala
– Krtko sa postavil a povedal: „Ideme do obchodu nakupovať.“

REFLEXIA
Ako nakupovali
Tak sa rodiny Kapustovcov i Mrkvičkovcov vybrali nakupovať. Vošli do obchodu „Ovocie a zelenina“
– Čo sa v ňom dá kúpiť?
Ale pozor Kapustovci vždy nakupovali len to, čo sa začína na hlásku K a Mrkvičkovci len to, čo sa začína na hlásku M. Kapustovci nakupovali vždy len do košíkov a Mrkvičkovci vždy len do misiek. Dnes nakupujú len zeleninu.
Zadania:
– Čo nakupujú Mrkvičkovci?
– Čo nakupujú Kapustovci?
– Do čoho nakupujú Mrkvičkovci?
– Do čoho nakupujú Kapustovci?
– Na stôl Kapustovcov dám každému dieťaťu pracovný list č.1 a na stôl Mrkvičkovcov, položím list č. 2, ktorí tieto „rodiny „ vypracujú“ zadania spoločne, no každý zaznamená výsledok samostatne do svojho prácovného listu. Postupujú od najväčšej postavy v rodine k najmenšej, čiže v poradí: dedko, babka, vnučka krava, koza, krtko (mačka, myška, mravec). Každý „prečíta“ jednú zeleninu a rozhodne, či ju kúpia alebo nie, zbytok rodiny ho kontroluje (postupujeme zhora dole po „riadkoch“ a zprava do ľava.(upozorním ich na to. Nakupujú tak, že ceruzkou spoja prislušnú zeleninu s košíkom).
Nakoniec nákup spoločne prekontrolujeme:
– Čo ste nakúpili?
– Prečo ste, Kapustovci kúpili kukuricu? Koľkokrát v tom slove počujeme hlásku K?…
– Čo nakúpila rodina Mrkvičkovcov?
– Prečo ste kúpili iba mrkvu?
– Koľkokrát v slove mrkva počujete hásku M?
– Čo ste, Karolko Kapusta v Zelenine ešte nakúpili?
– Čo ešte máte v košíku Katka Kapustová?
Priebeh Aktivít zhodnotím po každom úkone. Nakoniec sa ich opýtam, ktorý zmysel im pri týchto hrách okrem oči najviac pomáhal, potom sa ohodnotia deti, vyjadria sa k hrám, aké pocity mali z ativít, či sa im to páčilo, či boli spokojní, vyzdvihnem ich usilovnosť a hlavne pochválim ich ušká, že dobre počúvali. Menej aktívne deti povzbudím do ďalšej činnosti.
Ako odmenu sa môžme podľa záujmu deti, zahrať známu dramatizáciu rzprávky „Na repu“, ktorú deti poznajú, len s tým rozdielom, že každá rodinka bude mať nie klasické (psíček, mačka, myš) zvieratká, ale tie zo svojej rodiny, a nebudú spievať (a ťahať) „Zasadil som repu…“, ale: „ Zasadil som mrkvu (kapustu) do svojej záhrady…“

 


 

Jazykové hry…Silvia O.

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Synonymá…Eva

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Antonymá

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Ježko…Eva

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Zásobník: 11/12/13

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Vývin reči

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Motivačný zásobník

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.