ARCHÍV

Návštevy
Celkom1806163
Mesiac3815
Dnes113
Online4
TVORBA ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

 ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A SVET PRÁCE

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

UMENIE A KULTÚRA

ZDRAVIE A POHYB

 

18.5.2015

ROZHODNUTIE MINISTRA

12.5.2015

Pilotné zavádzanie iŠVP v budúcom školskom roku.

Pre všetky tie materské školy, ktoré sú odhodlané zaviesť od septembra 2015 do svojej činnosti nový ŠVP :

V priebehu pár dní minister školstva vydá pokyn, ako postupovať pri zaevidovaní sa do databázy škôl, ktoré budú nový program zavádzať. Určite to bude cez Štátny pedagogický ústav.

ŠPÚ so svojou odbornou skupinou pre predprimárne vzdelávanie poskytne materským školám maximálnu podporu. Budete mať k dispozícii manuál k tvorbe kurikula na školskej úrovni, rozpracovanie výkonových štandardov na vývinové úrovne a ďalšie metodické materiály.

Do tvorby týchto materiálov budete môcť aktívne prispievať.

Vaše školské vzdelávacie programy nebudete musieť mať hotové hneď k septembru. Na ich tvorbu budete mať dosť času v priebehu pilotného roku, aby sa dali konzultovať a aby nakoniec vyhovovali Vašim potrebám.

Určite a celkom jednoznačne materské školy (ani tie pilotné, no ani ďalšie), NEBUDÚ tvoriť učebné osnovy. Platí to, k čomu smerovala aj novela zákona, že funkciu UO plnia štandardy. Akýkoľvek tlak na to, aby ste tvorili OU je neoprávnený a zavádzajúci.

Štátna školská inšpekcia bude taktiež týmto materským školám nápomocná.

Nebude vykonávať kontrolu, ale pomoc v spolupráci s ŠPÚ a MPC.

Som veľmi rád, že všetky zúčastnené strany našli vyvinuli spoločnú snahu, aby sa pilotné zavádzanie stalo úspešné a pre všetky materské školy prospešné. Tie materské školy, ktoré sa do pilotného zavádzania zapoja, získajú dobrý náskok, odbornú podporu a možnosť hovoriť do toho, ako s novým ŠVP pracovať na školskej úrovni.

Tým, ktoré sa do toho zapoja, vopred ďakujem a teším sa na spoluprácu.

Paedr. B. Pupala

ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

23.04.2015

 

      Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný – rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler. Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.
V diskusii sa zhodli, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám a učiteľky, ak ho majú úspešne aplikovať do praxe, potrebujú sériu školení. „Schválený model ŠVP je kvalitatívny pokrok a je výrazne lepší ako model používaný v súčasnosti. My však chceme o tomto presvedčiť aj našich učiteľov a bola by som nerada, keby sa pod tlakom času a stresu minul účinkom,“ vysvetlila V. Kalmárová.
V školskom roku 2015/2016 teda bude nový ŠVP pre materské školy fungovať v pilotnom režime na vybraných školách. Tie, ktoré budú mať záujem ísť „po novom“ sa budú môcť aj samé prihlásiť. Následne sa ukáže, ako sú v jeho implementovaní úspešné a kde sú ešte prípadné nedostatky. „Považujem to za správny krok. ŠVP sa bude dariť len vtedy, ak sa s ním vnútorne stotožnia všetky učiteľky a to je možné len, ak mu budú plne rozumieť,“ povedal šéf rezortu Draxler. Nový ŠVP podľa jeho slov zachováva princíp získavania vedomostí prostredníctvom hry, aj voľného členenia času do blokových aktivít podľa uváženia učiteliek. Dodal, že vychádza aj v ústrety požiadavke ŠPÚ, aby sa pripravil komplexný systém vyhodnocovania dopadov nového ŠVP.
Nový ŠVP posilňuje niektoré oblasti aktivít v škôlke, napríklad rozvíjanie logického myslenia či textovej gramotnosti na základe kontaktu s čítaným textom. „Takýmto spôsobom budeme dieťa viesť k štruktúrovanejšiemu mysleniu,“ uviedol Draxler.
Zdroj:https://www.minedu.sk

 

Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

20. 4. 2015

Bratislava 20. apríl 2015 Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do praxe.

Jednou z hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu je aj bezplatná metodická podpora škôl. A preto v snahe pomôcť učiteľom pri zavádzaní nových štátnych vzdelávacích programov do praxe ŠPÚ pripravuje manuály k tvorbe školských vzdelávacích programov. Manuály budú pre učiteľov a riaditeľov škôl bezplatne dostupné od júna 2015 na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Cieľom manuálov je uľahčiť učiteľom a riaditeľom škôl prácu s novými štátnymi vzdelávacími programami, ukázať im čo najjednoduchšiu cestu ako efektívne tvoriť školské vzdelávacie programy a poradiť im, ako zvládnuť jednotlivé zmeny, ktoré dokumenty prinášajú.

V súčasnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Štátny vzdelávací program pre materské školy, Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací program pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a Štátny vzdelávací program pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.

Zdroj:http://www.statpedu.sk/


 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.