ARCHÍV

Návštevy
Celkom1798145
Mesiac2358
Dnes162
Online3
1.Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

2.Súlad pohybu, hudby a textu hry

VŠ: zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,

ŠC:

 • zvládnuť tanečnú chôdzu v 2/4, 3/4 takte so správnym držaním tela
 • dodržať tanečnú chôdzu v 3/4 takte so zdôraznením prvej doby  – tlesknutím, dupnutím
 • zvládnuť tanečný beh v 3/4 rytme
 • tanečnou chôdzou vyjadriť rôzne melódie
 • striedať tanečnú chôdzu a beh pomocou hudobných hadaniek
 • striedať tanečnú chôdzu a beh v danom rytme
 • striedať chôdzu a poskočnú chôdzu
 • striedať beh a poskočný beh
 • zrýchľovať chôdzu a beh podľa hudby a slovných inštrukcií
 • vyjadriť rôzne melódie a zvuky chôdzou po špičkách, v podrepe, drepe
 • spontánne vyjadriť zmenu melódie zmenou pohybu
 • v HPH využívať tanečnú viazanú chôdzu – legáto
 • sprevádzať prirodzené pohyby s jednoduchým nástrojovým sprievodom
 • dodržiavať rytmus rôznych hudobných motívov.
 • zosúladiť pohybový prejav s hudbou pri zmene rytmu,
 • zosúladiť pohybový prejav s hudbou pri zmene tempa,
 • zosúladiť pohybový prejav s hudbou pri zmene dynamiky
 • zvládnuť niektoré tanečné prvky – prísunný krok, cvalové poskoky, poskočný krok, beh, otočky, úklony
 • zladiť tanečné prvky v hudobno-pohybových a detských tanečných hrách

VŠ: stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry

ŠC:

 • uplatniť získané pohybové schopnosti v elementárnej pohybovej improvizácii hudby, spevu, riekanky, príbehu
 • tvorivo využiť pri dramatizácii rôzne vlajúce predmety – stuhy, šatky, závoje a pod.,
 • tvorivo využiť pri dramatizácii rôzne šuštiace, hrkacie…. predmety
 • tvorivo využiť pri dramatizácii rôzne inštrumentálne nástroje
 • vyjadriť pohybom pocity a zážitky a doplniť rôznymi zvukmi
 • vcítiť sa do situácie a vyjadriť ju pomocou rôznych predmetov a pohybom
 • charakterizovať postavy rozprávok primeraným zvukom, pohybom, melódiou, rytmom / konkretizovať rozprávku , príbeh… /
 • dramaticky doriešiť nedokončený príbeh, rozprávanie


 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.