ARCHÍV

Návštevy
Celkom1500984
Mesiac3672
Dnes121
Online6
JÚN 2015
BESIEDKY
Scenáre ku Dňu matiek
Rozlúčka s MŠ
Deň matiek 2015
Dovidenia škôlka milá - doplnené básne
26.6.2015
14.6.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
MATEMATICKÉ AKTIVITY
KvantifikátoryJe to pravda?21.6.2015
PLÁNOVANIE
PLÁNY
Plány 2014/2015Na zelenej lúke16.6.2015
SUDOKU
Zásobník sudokuLetné športy25.6.2015
PODKLADY K TÉMAM
PovolaniaPoznáš profesie?26.6.2015
KNIŽNICA
Poézia pre deti
Básne o zvieratách - Zásobník básní o zvieratkách
Autorská poézia
Zvieratká žalujú

Letí rozprávočka
6.6.2015

15.6.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Práca s informáciami - Hráme sa na ITPoskladať motýľa a lienku1.6.2015
Interaktívna tabuľa - Activ Inspire - Zásobník
Ihličnaté stromy

Listnaté stromy
Geometrické tvary
Les
Les - aktivity
Leto
Počítanie v kruhoch
3.6.2015

6.6.2015
6.6.2015
7.6.2015
7.6.2015
15.6.2015
20.6.2015
Interaktívna tabuľa - Activ Inspire - NávodyNástroje
Obmedzený pohyb
Pexeso
Lupa
Labyrint
Počítadlo 1
Pozadie PZ
Počítadlo 2
Otáčanie stránok zošita
Maľovanie
Práca s vrstvami
Usporiadanie podľa veľkosti
Sudoku - návod
16.6.2015
10.6.2015
14.6.2015
14.6.2015
14.6.2015
15.6.2015
16.6.2015
16.6.2015
20.6.2015
20.6.2015
23.6.2015
24.6.2015
28.6.2015
Interaktívna tabuľa - IT- Smart Metodické príručky11.6.2015
FOTOALBUM
JAZYK KOMUNIKÁCIA
210 Abeceda
138 "Čítame" rozprávky a básne
A,B,C,D - Pomenuj a poskladaj
Na výlete
Žabka
3.6.2015

6.6.2015
8.6.2015
MATEMATIKA
211 Sčítanie

190 Rovinné útvary
188 Číselné predstavy
274 Osová súmernosť
Počítame
Dovolenkový nákup
Poznávame tvary
Karty s číslami
1.6.2015
22.6.2015
6.6.2015
14.6.2015
21.6.2015
HRY S OBRÁZKAMI
Čo tu nepatríMalá krajčírka...1.6.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
PapierMotýľ1,21.6.2015
PIESNE A BÁSNE
57 Motivačné piesneIdeme na výlet6.6.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
271 Logické hádankyBocian6.6.2015
PRACOVNÉ LISTY
140 Pleoptické cvičeniaObkresli a vyfarbi
Pospájaj a vyfarbi
11.6.2015
14.6.2015
OMAĽOVANKY
Učíme sa kresliť
Čísla
Dokresli
1-10
14.6.2015
17.6.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
Zraková diferenciáciaNájdi a vyfarbi19.6.2015

 

MÁJ 2015
PLÁNOVANIE
PLÁNY
Plány 2014/2015Na gazdovskom dvore
Chrobáčik záhradníkom
Na hospodárskom dvore
Noemová Archa
20.5.2015
20.5.2015
3.5.2015
3.5.2015
Podklady k témam
Deti a ich domov


Časové vzťahy
Jar - Príchod jari
Zvieratá - Lesné zvieratá
Ľudské telo - Čo mi škodí...
Deti a ich domov - Deti sveta
Slovensko a jeho symboly
Bratislava
Košice a jeho okolie
Týždeň škôlkára
Jarné kvety - hádanky
Lesné hádanky
Zdravo sa stravujeme
Všetky deti sveta
16.5.2015
21.5.2015
21.5.2015
24.5.2015
24.5.2015
24.5.2015
24.5.2015
29.5.2015
PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ
Voda

Zem a jej tajomstvá
Cesta vody
Rozprávky a piesne o vode
Jaskyne
9.5.2015

9.5.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
TvaryPoznávame tvary17.5.2015
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
Rozhodnutie ministra18.5.2015
HUDOBNÁ GRAMOTNOSŤ
Piesne - Motivačné piesneUkáž nám čo vieš
Piesne o stromoch
24.5.2015
30.5.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Kresliace programy Tux Paint
Práca s informáciami
Interaktívna tabuľa - Activ Inspire
Domáce zvieratá
Dopravné prostriedky
Farby
Geometrické tvary
Grafomotorika
Hmyz
Ovocie a zelenina
Predmety okolo nás
Spoznávame abecedu
Deti sveta
Matka Zem
20.5.2015
24.5.2015
28.5.2015
FOTOALBUM
PIESNE A BÁSNE
266 OteckoviPovedz mi otec1.5.2015
57 Piesne a básneMoje telo17.5.2015
MATEMATIKA
230 Body a čiary188 Číselné predstavy
Lienka Emka
Opička a lev
Srdiečko pre mamu
Kvety a motýliky
Mravce-čísla
Lienky-čísla
Motýle-čísla
Včielky
2.5.2015
6.5.2015
8.5.2015

27.5.2015
27.5.2015
28.5.2015
30.5.2015
PRACOVNÉ LISTY
45 DopravaNebezpečenstvo v doprave
Určiť smer letu
Deti v dopravných prostriedkoch
Doprava v meste
3.5.2015
4.5.2015
4.5.2015
5.5.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
Papier


84 Darčeky rodičom
Kvety
Prepletanky- zvieratá
Tvorenie zo srdiečok-zvieratká
Šablóny na pozdravy
3.5.2015
3.5.2015
5.5.2015
23.5.2015
Hry s obrázkami
City a pocityMušky Emušky4.5.2015
270 Slovensko17.5.2015
Zahrajme sa spolu
Pexeso
Domino
Logické hádanky
Na ceste
Hmyz
5.5.2015
23.5.2015
25.5.2015
JAZYK KOMUNIKÁCIA
240 Súvislé vyjadrovanie

208 Slovesá
Používanie vody
Jeseň
Rodina, Domácnosť
8.5.2015
24.5.2015
31.52015
VÝTVARNÉ AKTIVITY
Apríl 2015
Tvorenie odtláčaním
7.5.2015
25.5.2015
OMAĽOVANKY
269 O - Cesta vody11.5.2015

 

Prípravy 2015

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

POVOLANIA

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

APRÍL 2015
PLÁNOVANIE
PUZZLE
Zásobník puzzle - Puzzle k témamRočné obdobia18.4.2015
PLÁNY
Plány - Plány 2014/2015Kúzelný svet rozprávok
Posolstvo veľkej noci
Pri domčeku na dvorčeku
Veľká noc
Na polici v knižnici
Čo sa z čoho vyrába
Bol raz jeden les
Zvieratá v zime
Naši ochrancovia
5.4.2015
5.4.2015
9.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
10.4.2015
20.4.2015
PODKLADY K TÉMAM
Časové vzťahy - Ranný odkaz

Jar - Príchod jari
Kalendár
Počasie v týždni
Prichodí jar pomaličky
1.4.2015
2.4.2015
4.4.2014
Časové vzťahy - Ranný odkaz

Jar - Príchod jari
Kalendár
Počasie v týždni
Prichodí jar pomaličky
1.4.2015
2.4.2015
4.4.2014
Zvieratá - Lesné zvieratá
Zvieratá - Vtáky2
Voľne žijúce živočíchy
Vtáky v zime
2.4.2015
2.4.2015
Zvieratá - Zvieratká na lúke...Poznávame hmyz22.4.2015
Jar - Jarné zvyky
Jar - Príchod jari - podklady
Šibačka
Lúčne kvety a hmyz
Záhradné kvety
5.4.2015
11.4.2015
15.4.2015
Deti a ich domov - Moja rodina...Deň matiek7.4.2015
PovolaniaČím budeš ty?8.4.2015
Zvieratá - Domáce zvieratáVeselí priatelia na dvore20.4.2015
PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ
Príroda a jej tajomstváHuby14.4.2015
KNIŽNICA
Kontinuálne vzdelávanie Čím sa živia zvieratá2.4.2015
Poézia pre deti - Motivačné
básne
Poézia pre deti - Básne JAR
Povolania

Podbeľ
8.4.2015

11.4.2015
PrípravyStarostlivosť o zdravie
Ľudské telo
Zima
10.4.2015
BESIEDKY
Besiedky pre rodičov - Zásobník básní ku Dňu matiek......rubrika bude v priebehu apríla priebežne dopĺňanáPre mamičku10.4.2015
11.4.2015
12.4.2015
17.4.2015
28.4.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
Počítame na IT
Veľkonočný košík
1.4.2015
Množstvo a poradieJarné počítanie...
Usporiadať podľa množstva
4.4.2015
4.4.2015
PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Maľované čítanie - Maľované čítanie a písanieŽabiatko11.4.2015
RozprávkyČudná torta16.4.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Práca s informáciami - Základy práce ...Povolania s včielkou12.04.2015
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
ŠVP - novýVzdelávacie oblasti spracované do Wordu17.4.2015
20.4.2015
23.04.2015
FOTOALBUM
HRY S OBRÁZKAMI
227 Pomenuj a poskladajDomáce zvieratá
Profesie
6.4.2015
11.4.2015
VÝTVARNÉ AKTIVITY
163 Inšpirácie - Gabriela Š.
264 Marec 2015
165 Inšpirácie Stanka K.
Gabriela 1-9
Marcové aktivity
2015 Zima
2.4.2015
4.4.2015
6.4.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
PexesoKraslice
Kvety
3.4.2015
7.4.2015
PIESNE A BÁSNE
MamičkámMama varí obed
Kvietky
7.4.2015
17.4.2015
JAZYK KOMUNIKÁCIA
240 Súvislé vyjadrovanieJar
Dopravné situácie
V autobuse
Na hospodárskom dvore
Kocúr Muro a vtáča
O čom sníva chlapec
Maškrtná myšička
Nákup
3.4.2015
6.4.2015
6.4.2015
2.4.2015
20.4.2015
21.4.2015
21.4.2015
21.4.2015
Odpíš ako viešPovolania 1-10
Slabikovanie, hláskovanie a odpisovanie
Kvety
8.4.2015
9.4.2015

13.4.2015
138 "Čítame" rozprávky a básneNajkrajší darček
Kraslice
Kytička pre mamičku
Smutné deti
Jar je tu
6.4.2015
6.4.2015
11.4.2015
12.4.2015
13.4.2015
MATEMATIKA
Porovnávanie počtuJarné počítanie a porovnávanie4.4.2015
211 SčítaniePočítame mláďatá9.4.2015
230 Body, čiaryVčielka a kvet16.4.2015
244 Matematická rozprávkaMiškov modrý kocúrik19.4.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
ModelovanieZvieratká z plastelíny5.4.2015
216 PapierBaranček
Kvety
6.4.2015
12.4.2015

 

ŠVP

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

MAREC 2015

Bol schválený nový „ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM“,

preto som vytvorila novú rubriku

Rubrika „Vzdelávacie štandardy“ bola presunutá do rubriky:

„ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM“ : ARCHÍV – VZDELÁVACIE ŠTANDARDY

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM  
Štátny vzdelávací program - nový14.3.2015
MetodikyČlovek a príroda
Človek a svet práce
Hudobná výchova v predprimárnej edukácii
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Umenie a kultúra
Hudobná výchova v predprimárnej edukácii
Zdravie a pohyb
14.3.2015
PLÁNOVANIE
PLÁNY
Plány 2014/15Moja naj...kniha
Pozývam Vás do rozprávky
Jar je tu
17.3.2015
18.3.2015
23.3.2015
PODKLADY K TÉMAM
Časové vzťahy - Deň a noc
Časové vzťahy - Ročné obdobia
Časové vzťahy - Mesiace v roku
Janko a Janka dopoludnia
Priraď správny symbol
Mesiace roku IT
1.3.2015

23.3.2015
Zvieratá - Domáce zvieratáDoplň správne zvieratko21.3.2015
PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Riadené čítanie - KomiksAko sa líška učila lietať
Líška a žeriav
Medveď a líška
Veľká noc u Zajkovcov
Líška a vrana
O čokoládovom zajačikovi
Somárik a vajíčko
14.3.2015
14.3.2015
14.3.2015
16.3.2015
16.3.2015
18.3.2015
19.3.2015
ROZPRÁVKY
Rozprávky a básne 3Zatúlané húsa
O margarétke
4.3.2015
29.3.2015
KNIŽNICA
Poézia pre deti - Autorská poézia
Poézia pre deti - Básne jari - Veľkonočné básne
Helenka...Veľkonočné
Veľká noc
25.3.2015
28.3.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
Matematické aktivity
Matematické rozprávky v PPNa dvore u babičky1.3.2015
Orientácia v rovineUsporiadať obrázky v rovine - IT5.3.2015
TANGRAM
Macko8.3.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Práca s informáciami
Hráme sa na ITKnižnica
Kraslice
3.3.2015
30.3.2015
FOTOALBUM
MATEMATIKA
230 Body a čiaryCesta Červenej čiapočky, Cesta do domčeka - Tri prasiatka
Pampúšik
Veľkonočné labyrinty
Veľkonočné cesty
1.3.2015

16.3.2015
23.3.2015
28.3.2015
244 Matematická rozprávkaNa dvore u babičky
Macko a jeho priatelia
1.3.2015
8.3.2015
190 Rovinné útvarySkladanie z geometrických tvarov
Geometrické tvary
Časti roviny
Vyfarbi geometrické tvary
Vyhľadaj a priraď tvar
Zhodné rovinné útvary
1.3.2015
3.3.2015
4.3.2015
4.3.2015
4.3.2015
5.3.2015
189 Porovnávanie počtuTvorenie dvojíc 9-18
Narodeninová oslava
V autoškole
Zajačiky a korbáčiky
Sliepočka a kuriatka
2.3.2015
10.3.2015
14.3.2015
27.3.2015
27.3.2015
198 VariácieMedvedíky
Usporiadať obrázky podľa predlohy
Veľkonočné košíky
5.3.2015
5.3.2015

29.3.2015
242 Tangramová rozprávkaČervená čiapočka - veršovaná11.3.2015
234 Pospájať podľa čísla a vyfarbiťTulipán, motýľ, auto16.3.2015
188 Číselné predstavyMesiace v roku
Veľkonočné vajíčka
23.3.2015
25.3.2015
JAZYK, KOMUNIKÁCIA
138 "Čítame" rozprávky a básneKto kde býva
Zatúlaná princezná
Snežienky
Ako prišla jar
Červená čiapočka
Budem ti pomáhať
6.3.2015
6.3.2015
10.3.2015
11.3.2015
12.3.2015
12.3.2015
240 Súvislé vyjadrovanieMackove dobrodružstvá
Veľkonočné zvyky
8.3.2015
28.3.2015
Odpíš ako viešObaly kníh 1-1319.3.2015
AbecedaOkaté písmenká
Záložky
20.3.2015
20.3.2015
/OMAĽOVANKY
Pampúšik
Janko Hraško
Tri prasiatka
Zvieratá
Usporiadaj podľa deja


Domáce zvieratá
1.3.2015
1.3.2015
1.3.2015
22.3.2015
234 Vyfarbi podľa číslaKohútik, sýkorka...1.3.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
203 Spoločenské hryKnižnica
Šteniatka
Veľkonočný zajačik
3.3.2015
21.3.2015
29.3.2015
HRY S OBRÁZKAMI
246 City a pocity
82 Zvieratá
Dobré vlastnosti
Stopy zvierat
Doplň zvieratko
5.3.2015
16.3.2015
21.3.2015
PIESNE A BÁSNE
Motivačné básne - JarVeľká noc28.3.2015
OMAĽOVANKY
O- JarVeľkonočný košík s vajíčkami31.3.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
PapierZáložky
Krabice so zvieratkami
Kohúti a sliepočka z kartónu
Košík na vajíčka
Veľkonočný pozdrav
20.3.2015
20.3.2015
23.3.2015
29.3.2015
31.3.2015
Darčeky mamičkámPozdrav pre maminu
Filcová krabička
20.3.2015
20.3.2015

 

V NEDEĽU JE TO NAOPAK

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

AKO ZVIERATKÁ PRIVOLALI JAR

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Katka Mitlohnerová

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 


Strana 2 z 3212345...102030...Posledná »

© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.