ARCHÍV

Návštevy
Celkom1623024
Mesiac4579
Dnes17
Online1
JÚN 2015
BESIEDKY
Scenáre ku Dňu matiek
Rozlúčka s MŠ
Deň matiek 2015
Dovidenia škôlka milá - doplnené básne
26.6.2015
14.6.2015
PREDMATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ
MATEMATICKÉ AKTIVITY
KvantifikátoryJe to pravda?21.6.2015
PLÁNOVANIE
PLÁNY
Plány 2014/2015Na zelenej lúke16.6.2015
SUDOKU
Zásobník sudokuLetné športy25.6.2015
PODKLADY K TÉMAM
PovolaniaPoznáš profesie?26.6.2015
KNIŽNICA
Poézia pre deti
Básne o zvieratách - Zásobník básní o zvieratkách
Autorská poézia
Zvieratká žalujú

Letí rozprávočka
6.6.2015

15.6.2015
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ
Práca s informáciami - Hráme sa na ITPoskladať motýľa a lienku1.6.2015
Interaktívna tabuľa - Activ Inspire - Zásobník
Ihličnaté stromy

Listnaté stromy
Geometrické tvary
Les
Les - aktivity
Leto
Počítanie v kruhoch
3.6.2015

6.6.2015
6.6.2015
7.6.2015
7.6.2015
15.6.2015
20.6.2015
Interaktívna tabuľa - Activ Inspire - NávodyNástroje
Obmedzený pohyb
Pexeso
Lupa
Labyrint
Počítadlo 1
Pozadie PZ
Počítadlo 2
Otáčanie stránok zošita
Maľovanie
Práca s vrstvami
Usporiadanie podľa veľkosti
Sudoku - návod
16.6.2015
10.6.2015
14.6.2015
14.6.2015
14.6.2015
15.6.2015
16.6.2015
16.6.2015
20.6.2015
20.6.2015
23.6.2015
24.6.2015
28.6.2015
Interaktívna tabuľa - IT- Smart Metodické príručky11.6.2015
FOTOALBUM
JAZYK KOMUNIKÁCIA
210 Abeceda
138 "Čítame" rozprávky a básne
A,B,C,D - Pomenuj a poskladaj
Na výlete
Žabka
3.6.2015

6.6.2015
8.6.2015
MATEMATIKA
211 Sčítanie

190 Rovinné útvary
188 Číselné predstavy
274 Osová súmernosť
Počítame
Dovolenkový nákup
Poznávame tvary
Karty s číslami
1.6.2015
22.6.2015
6.6.2015
14.6.2015
21.6.2015
HRY S OBRÁZKAMI
Čo tu nepatríMalá krajčírka...1.6.2015
PRACOVNÉ AKTIVITY
PapierMotýľ1,21.6.2015
PIESNE A BÁSNE
57 Motivačné piesneIdeme na výlet6.6.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
271 Logické hádankyBocian6.6.2015
PRACOVNÉ LISTY
140 Pleoptické cvičeniaObkresli a vyfarbi
Pospájaj a vyfarbi
11.6.2015
14.6.2015
OMAĽOVANKY
Učíme sa kresliť
Čísla
Dokresli
1-10
14.6.2015
17.6.2015
ZAHRAJME SA SPOLU
Zraková diferenciáciaNájdi a vyfarbi19.6.2015

 

Pridaj komentár


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.