ARCHÍV

Návštevy
Celkom1500991
Mesiac3679
Dnes128
Online5
MAREC 2014

HUDOBNÁ GRAMOTNOSŤ

Inštrumentálne činnosti – HPH, piesne s IN

Jarná brána, Kozička v záhrade, Zajačik, Meliem, Lienka malá

Prispela: Natália R.

Piesne – Jarné piesne a HPH

Žabky a bocian…Natália R.

Melodizácia – Hravé melodické cvičenia

1. Melodické cvičenie…Natália R.

JAZYKOVÁ GRAMOTNOSŤ

Jazyková gramotnosť v teórii – Jazykoveda

Fonetika a fonológia…Marika V.

PLÁNOVANIE

Plány – Plány 2013/2014 – Marec 2014

Z rozprávkovej truhlice…Mariana L.

Podklady k témam – Zvieratá na lúke, pri potoku..

Lienka, Mravec, Motýľ, Včela…Natália R.

Podklady k témam – Jar – Jarné znaky

Poslovia jari…Mariana L.

Jar a jarné sviatky…Ľubka B.

Jarné kvety, Hurá, je tu jar…Marika V.

Podklady k témam – Predmety a ich vlastnosti

Bezpečne doma, Som sám doma…Natália R.

Ako sa knižka narodila…Marta L.

Predmety okolo nás…Natália R.

Podklady k témam – Zvieratá – Vtáky 2014

Vtáky a ich hniezda…Natália R.

Podklady k témam – Zvieratá – Lesné zvieratá

Lesné zvieratá na Slovensku…Zuzana CH.

Projekty –  Projekty z praxe

Rozprávkový chodníček…Mariana L.

Puzzle – Zásobník puzzle – Puzzle k témam

Mesto a dedina…Beáta M.

Puzzle – Rozprávkové puzzle

Tri prasiatká, Snehulienka, Rôzne rozprávky, Červená čiapočka,

Popoluška

Prispela: Natália R.

Zajková kolibka…Ľubka B.

Stolové hry – Domino

Spočítaj a priraď…Natália R.

Cesta k pokladu…Natália R.

Sudoku

Jarné sudoku…Natália R.

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ

Počítame – Počítanie 2014

Počítame jabĺčka…Zuzana CH.

BeeBoot

Piráti…Beáta M.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Zdravotné cviky

Zásobník zdravotných cvikov…Marika V.

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Vymyslím si rozprávku

Tajomstvo knižnice…Natália R.

Rozprávky – Rozprávky a básne 2014

Kto povedal mňau…Ľubka B.

Kohút a farby…Ľubka B.

Veselí priatelia na dvore…Natália R.

Zajacová kolibka…Ľubka B.

KNIŽNICA

Odborné materiály – Odborné podklady – Počítačová gramotnosť

Od kameňa k technike…Mary

Odborné materiály – Odborné podklady – Matematická gramotnosť KV

Mestečko geometrických tvarov…Anna B.

Odborné materiály – Odborné podklady – Predčitateľská gramotnosť

Počiatočná gramotnosť…Marika V.

Možnosti a stratégie rozvíjania PG v MŠ…Marika V.

Próza pre deti – Zásobník ľudových rozprávok

Janko Hraško a ďaľšie ľudové rozprávky…Mariana L.

Próza pre deti – Dramatizácie – Dramatizácie rozprávok

Koza rohatá a jež, Domček, kto v tebe býva…Mariana L.

MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Určujeme množstvo a poradie

Prichodí jar pomaličky…Natália R.

Labyrinty

Rozprávkové labyrinty…Natália R.

Počítanie – Počítanie 2014

Počítame kraslice…Beáta M.

Počítame na lúke…Beáta M.

Čísla v básničke…Mariana L.

Lienka vie počítať…Beata M.

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Tajomstvá živej a neživej prírody

Živá a neživá príroda…Marta L.

Putovanie kvapiek vody…Ľubka B.

Ochrana prírody

Recyklácia odpadu…Natália R.

Tajomstvá živočíchov

Tajomstvá prírody…Natália R.

FOTOALBUM

VÝTVARNÉ AKTIVITY

Inšpirácie Gabriela Š.

…do albumu sú pridané nové práce detí: hra s rôznymi materiálmi

Marec – mesiac knihy…Eva K.

OMAĽOVANKY

Rozprávky…Gabriela Š.

MATEMATIKA

Číselné predstavy – Puzzle s číslami, Počítanie s včielkami…Beáta M.

Porovnávanie počtu – Včielky a úle – tvorenie dvojíc…Beáta M.

…vytvorila som novú rubriku len na pracovné listy z matematiky podľa metodiky: „Matematika v predškolskej edukácii“. Presuniem niektoré PL z pôvodnej rubriky do novej, ale ponechám istý čas aj v rubrike Pracovné listy, aby ste si našli čo potrebujete.

PRACOVNÉ LISTY

56 – Matematické predstavy

pridané nové pracovné listy…

Tvorenie dvojíc a 

Geometrické tvary…Ľubica Š.

Aktivity v MŠ

Jarná výzdoba MŠ…Eva K.

Jarná výzdoba, Vystrihovanky na jar…Natália K.

Fašiangy, pochovávanie basy…Eva K.

Hry s obrázkami

Profesie…Beata M.

Ročné obdobia…Beata M.

Čísla v obrázkoch

…galéria doplnená o nové PL s číslami…prispela: Beáta M.

…pridané PL s veľkonočnou tématikou – ovečky: Beáta M.

139 Dopravné prostriedky

…galéria je doplnená o nové PL…Beata M.


 

Kozliatka a vlk

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Koza rohatá a jež

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Domček, domček kto v tebe býva

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Janko Hraško

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Hry s loptou…Zuzana Chudobová

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Šikovné kuriatka: Emília Danišková

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Ako Krivouško nakŕmil sýkorky – Mária Herzánová

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

O mrázikovi a zvieratkách – Anne Geelharová

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

FEBRUÁR 2014

PLÁNOVANIE

Plány – Plány 2012/2014

Fašiangy…Slávka L.

Mesto a dedina na fašiangy…Tereza

Fašiangy…Emília S/D

Vtáčky v zime…Mariana L.

Počasie, Vtáky…Emília S/D

Podklady k témam – Ľudské telo – Hygienické návyky

Veselé zúbky…Marta L.

Podklady k témam – Doprava – Dopravné značky

Dopravné značky…Natália K.

Podklady k témam – Doprava – Pravidlá cestnej premávky

Pozor deti, auto letí…Natália R.

Podklady k témam – Doprava – Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky…Zuzana CH.

Podklady k témam – Svet a jeho tajomstvá – Poznávame svet 2014

Exotické zvieratá…Natália R.

Podklady k témam – Zima – Zima v MŠ

Olympijské hry…Natália R.

ZOH…Beata M.

Podklady k témam – Fašiangy – Fašiangový čas v MŠ

Už idú…Ľudmilka

Masky na karneval…Natália K.

Fašiangový karneval…Emília S/D.

Detský karneval…Marta B.

Tešíme sa na karneval, Fašiangy, Karneval…Natália R.

Podklady k témam – Časové vzťahy – Deň a noc

Deň a jeho tajomstvá…Natália R.

 Teším sa do škôlky…Beata M.

Podklady k témam – Časové vzťahy – Ročné obdobia

Jar, leto, jeseň, zima…Natália R.

Podklady k témam – Povolania – Poznávame povolania

Práca lekárovNatália R.

Podklady k témam- Deti a ich domov – Môj domov 2014

Dedina v minulosti, Charakteristické znaky dediny mesta…Natália R.

Pieseň o rodnej zemi…Tereza

Podklady k témam- Deti a ich domov – Moji rodičia

Mama a jej práca pre rodinu…Natália R.

Stolové hry – Hry s geometrickými tvarmi

Farebné štvorce…Natália R.

Puzzle – Puzzle k témam a rozprávky

Na farme, Karneval…Natália R.

Koza a jež…Marta L.

Projekty –  Projekty z praxe

Dramatická výchova vo vzdelávacom programe…Marika V.

KNIŽNICA

Odborné materiály – Odborné podklady – Kontinuálne vzdelávanie

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne…Marta B.

Odborné materiály – Prípravy

Šikovné kuriatká…Emília S/D.

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ

BeeBoot

Tvary a čísla…Ľubica Š.

Strom a plod, Ľudské telo…Mária H.

HUDOBNÁ GRAMOTNOSŤ

Hudobné nástroje – Melodické hudobné nástroje

Veselí muzikanti…Marta L.

Počúvanie hudby – Hudba v rozprávke

Kuriatká

 M.P.Musorgskij – Balet kuriatok – Klavír

 M.P.Musorgskij – Balet kuriatok – Dychový kvintet

Prispela:Natália R.

Rytmizácia – Rytmizácia riekaniek a veršíkov o zime

Rytmizujeme veršíky o zime…Natália R.

Rytmizácia – Rytmizácia riekaniek a veršíkov o zvieratkách

Zvieratká sa prebúdzajú, Rytmizujeme veršíky o domácich zvieratách…Natália R.

Kuriatká v škrupinke…Natália R.

Rytmizácia – Rytmizácia hádaniek a riekaniek

Rytmizovanie v hre, Rytmizujeme hádanky…Natália R.

Piesne – Fašiangové piesne – Spievame a tancujeme na karnevale

Fašiangy, Turíce

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Kniha – Kniha a jej tajomstvá

Rozprávkový chodníček…Mariana L.

Rozprávky – Rozprávky a básne 2014

O troch medveďoch…Natália R.

O dvanástich mesiačikoch...Ľubka B.

MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Tvary

Geometrické tvary…Zuzana Ch.

Labyrinty – Orientácia v rovine a priestore

Kto je rýchlejší, O malej Aničke…Natália R.

ZÁSOBNÍK AKTIVÍT

Zážitkové učenie

Pestré myšlienky…Emília S/D.

Edukačné aktivity k rozprávkam

Tri medvede…aktivity…Natália R.

Palička pomocníčka…Soňa K/M.

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Utkané z prírody…Helena J.

SOCIÁLNA GRAMOTNOSŤ

Sociálna gramotnosť v praxi

Čarovné slovíčka…Marta L.

FOTOALBUM

Výtvarné aktivity

Výtvarníček, Fašiangy 2014, Zima v MŠ, Hráme sa so šašom,

Počasie 2014, Veselé sovičky…Eva K.

Pracovné listy – 43 Grafomotorika

pridané: 15 PL…Marika V.

Aktivity v MŠ

Návšteva 1.A….Eva K.

DIPLOMY…Natália K.

Omaľovanky

O – Masky…Natália K.


 


Strana 10 z 32« Prvá...89101112...2030...Posledná »

© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.