ARCHÍV

Návštevy
Celkom1707728
Mesiac1503
Dnes79
Online1
Janko Hraško

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Hry s loptou…Zuzana Chudobová

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Šikovné kuriatka: Emília Danišková

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

FEBRUÁR 2014

PLÁNOVANIE

Plány – Plány 2012/2014

Fašiangy…Slávka L.

Mesto a dedina na fašiangy…Tereza

Fašiangy…Emília S/D

Vtáčky v zime…Mariana L.

Počasie, Vtáky…Emília S/D

Podklady k témam – Ľudské telo – Hygienické návyky

Veselé zúbky…Marta L.

Podklady k témam – Doprava – Dopravné značky

Dopravné značky…Natália K.

Podklady k témam – Doprava – Pravidlá cestnej premávky

Pozor deti, auto letí…Natália R.

Podklady k témam – Doprava – Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky…Zuzana CH.

Podklady k témam – Svet a jeho tajomstvá – Poznávame svet 2014

Exotické zvieratá…Natália R.

Podklady k témam – Zima – Zima v MŠ

Olympijské hry…Natália R.

ZOH…Beata M.

Podklady k témam – Fašiangy – Fašiangový čas v MŠ

Už idú…Ľudmilka

Masky na karneval…Natália K.

Fašiangový karneval…Emília S/D.

Detský karneval…Marta B.

Tešíme sa na karneval, Fašiangy, Karneval…Natália R.

Podklady k témam – Časové vzťahy – Deň a noc

Deň a jeho tajomstvá…Natália R.

 Teším sa do škôlky…Beata M.

Podklady k témam – Časové vzťahy – Ročné obdobia

Jar, leto, jeseň, zima…Natália R.

Podklady k témam – Povolania – Poznávame povolania

Práca lekárovNatália R.

Podklady k témam- Deti a ich domov – Môj domov 2014

Dedina v minulosti, Charakteristické znaky dediny mesta…Natália R.

Pieseň o rodnej zemi…Tereza

Podklady k témam- Deti a ich domov – Moji rodičia

Mama a jej práca pre rodinu…Natália R.

Stolové hry – Hry s geometrickými tvarmi

Farebné štvorce…Natália R.

Puzzle – Puzzle k témam a rozprávky

Na farme, Karneval…Natália R.

Koza a jež…Marta L.

Projekty –  Projekty z praxe

Dramatická výchova vo vzdelávacom programe…Marika V.

KNIŽNICA

Odborné materiály – Odborné podklady – Kontinuálne vzdelávanie

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne…Marta B.

Odborné materiály – Prípravy

Šikovné kuriatká…Emília S/D.

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ

BeeBoot

Tvary a čísla…Ľubica Š.

Strom a plod, Ľudské telo…Mária H.

HUDOBNÁ GRAMOTNOSŤ

Hudobné nástroje – Melodické hudobné nástroje

Veselí muzikanti…Marta L.

Počúvanie hudby – Hudba v rozprávke

Kuriatká

 M.P.Musorgskij – Balet kuriatok – Klavír

 M.P.Musorgskij – Balet kuriatok – Dychový kvintet

Prispela:Natália R.

Rytmizácia – Rytmizácia riekaniek a veršíkov o zime

Rytmizujeme veršíky o zime…Natália R.

Rytmizácia – Rytmizácia riekaniek a veršíkov o zvieratkách

Zvieratká sa prebúdzajú, Rytmizujeme veršíky o domácich zvieratách…Natália R.

Kuriatká v škrupinke…Natália R.

Rytmizácia – Rytmizácia hádaniek a riekaniek

Rytmizovanie v hre, Rytmizujeme hádanky…Natália R.

Piesne – Fašiangové piesne – Spievame a tancujeme na karnevale

Fašiangy, Turíce

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Kniha – Kniha a jej tajomstvá

Rozprávkový chodníček…Mariana L.

Rozprávky – Rozprávky a básne 2014

O troch medveďoch…Natália R.

O dvanástich mesiačikoch...Ľubka B.

MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Tvary

Geometrické tvary…Zuzana Ch.

Labyrinty – Orientácia v rovine a priestore

Kto je rýchlejší, O malej Aničke…Natália R.

ZÁSOBNÍK AKTIVÍT

Zážitkové učenie

Pestré myšlienky…Emília S/D.

Edukačné aktivity k rozprávkam

Tri medvede…aktivity…Natália R.

Palička pomocníčka…Soňa K/M.

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Utkané z prírody…Helena J.

SOCIÁLNA GRAMOTNOSŤ

Sociálna gramotnosť v praxi

Čarovné slovíčka…Marta L.

FOTOALBUM

Výtvarné aktivity

Výtvarníček, Fašiangy 2014, Zima v MŠ, Hráme sa so šašom,

Počasie 2014, Veselé sovičky…Eva K.

Pracovné listy – 43 Grafomotorika

pridané: 15 PL…Marika V.

Aktivity v MŠ

Návšteva 1.A….Eva K.

DIPLOMY…Natália K.

Omaľovanky

O – Masky…Natália K.


 

Odborné materiály k predmatematickým predstavám

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

1. Odborné materiály k predčitateľskej gramotnosti

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

ROZPRÁVKY NA POČÚVANIE

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

JANUÁR 2014

MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Veľkosť

Bodríkov snehuliak…Natália R.

JAZYKOVÁ GRAMOTNOSŤ

Jazyková gramotnosť v praxi – Antonymá

Antonymá…Natália R.

FOTOALBUM

Piesne a básne

Ide vláčik, Šašovský vláčik…Helenka F.

Pracovné listy – Matematické predstavy

PL – Počítame do 6, Počítame do 10…Helenka F.

Pracovné listy – Čo tu nepatrí

Pracovné listy…Helenka F.

Pracovné listy – Zima

Vločky…Helenka F.

Výtvarné aktivity

Mikuláš, Vianoce 2013, Vianočná tržnica…Eva K.

ZÁSOBNÍK AKTIVÍT

Zážitkové učenie – ZU: ZIMA

Zimné dobrodružstvo…Natália R.

Pohybové hry

Pohybové hry…Marika V.

PLÁNOVANIE

Plány – Plány 2013/14 – Január 2014

Zvieratá v zime…Michaela V.

Lesné postieľky…Mary

Zvieratá v zime…Tereza

Po Vianociach…Michaela V.

V kráľovstve snehu a ľadu…Tereza

Pexeso – Zásobník: Pexesá v Power Pointe

Zimné športy…Natália R.

Pexeso – Zima…Helenka F.

Stolové hry – Hry: ZIMA

Pomôžme snehuliakovi domov…Natália R.

Podklady k témam – Zima – Zima v MŠ

O vtáčikoch v zime, Zvieratá v zime, aktivity…Natália R.

Zimné športy…Natália R.

Vtáky v zime…Natália R.

Hašteriví snehuliaci…Natália R.

Krajina snehu a ľadu…Mariana L.

Podklady k témam – Zvieratá – Lesné zvieratá

Zvieratá – odkrývanie obrázkov…Natália R.

Podklady k témam – Puzzle

Sneh…Tereza

Podklady k témam – Ľudské telo – Hygienické návyky

Moje zúbky…Marta L.

Podklady k témam – Časové vzťahy – Mesiace v roku

Deti pani zimy…Marta L.

Dvanásť múdrych mesiačikov…Marta L.

Podklady k témam – Časové vzťahy – Ročné obdobia

Rok v kalendári…Natália R.

Projekty – Projekty z praxe

Vesmírne tajomstvá…Tereza

KNIŽNICA

Odborné materiály – Odborné podklady – Predčitateľská gramotnosť

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti pomocou digitálnych technológii…Eva K.

Odborné materiály – Odborné podklady – Matematická gramotnosť

Zvieratká…tangramová rozprávka, Vločky…Marika V.

Odborné materiály – Odborné podklady – Kontinuálne vzdelávanie

Uplatnenie osobnostného,  sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese…Marta B.

Zásobník rozprávok – Animované rozprávky – AR: Zima

Snehová vločka…Jarmila Z.

Zásobník rozprávok – Rozprávky na počúvanie

Snehová kráľovná

O dvanástich mesiačikoch

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Mechúrik Koščúrik

Prispela: Tereza

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ

Počasie

Kalendár počasia…Natália R.

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ

BeeBoot

Sneh a ľad…Natália R.

Návody – Digitálne technológie

Práca s obrázkami a s textom

Práca s internetom, Digitálny fotoaparát

Prezentácie, Softwérové prostredie pre deti

Prispela: Tereza

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Rozprávky – Rozprávky a básne 2014

Koza rohatá a jež….Marta L.

Ako Krivouško zachránil sýkorky…Ľudmilka

Snehuliakovi kamaráti…Ľudmilka

Snehová kráľovná…Ľubka B.

Stratená rukavička, Snehový pampúšik…Natália R.

Maľované čítanie – Maľované čítanie 2014

Smutná vločka, Veselá zima…Natália R.

BESIEDKY

Besiedky pre rodičov – Vianočné besiedky – Scenáre k Vianociam

Dobrá novina…Mary

 

ANJELIKY

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

December 2013

FOTOALBUM

Výtvarné aktivity

Vianočné práce…Ľubica Š.

Inšpirácie…Miriam B.

Inšpirácie…Stanka K.

…pridané práce detí 24 – 43…

Piesne – Vianočné piesne

Radujme sa valasi…Ľubka B.

Aktivity MŠ

Deň výživy, Naša MŠ…Ľubica Š.


PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Rozprávky

Stromček…Ľubka B.

BESIEDKY

Besiedky pre rodičov – Vianočné besiedky – Scénky k Vianociam

Zimná slávnosť..Ľubica Š.

Besiedky pre rodičov – Vianočné besiedky – Scenáre

Vianočné pásmo…Ľubica Š.


PLÁNOVANIE

Podklady k témam – Zima – Vianoce – Tešíme sa na Vianoce

Od adventu do Vianoc…Marta L.


Puzzle – Zásobník puzzle

Anjelik Babráčik, Anjelik Striebrohlávok…Tereza

 

KNIŽNICA

Próza pre deti – Vianočné príbehy – Anjeliky

Anjelik Babráčik…Majka, Tereza

Anjelik Striebrohlávok…Tereza

 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Tangram

Práca s tangramom…Stanka K.

Námety na tangram…Stanka K.

Tvary – Poznávame tvary

Test geometrických tvarov…Ľubica Š.

 

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ

BeeBoot – Podložky

Povolania, Abeceda…Ľubica Š.


 


Strana 10 z 31« Prvá...89101112...2030...Posledná »

© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.